• Värdegrund i skolan

Värdegrund i skolan

Skolan skall enligt det första kapitlet i styrdokumenten arbeta aktivt med värdegrundsarbeten. I skolan är vi olika och har olika förutsättningar, behov och intressen. Att alla elever sitter på samma sätt, har samma böcker, samma verktyg och samma regler betyder inte alltid att det automatiskt är något rättvist med det. Det kan istället snarare betyda det omvända.

Ett exempel på detta är t.ex. någon som bosätter sig i Sverige, men som ännu inte kan någon svenska. Vi kan inte kräva av den eleven att läsa ett verk ur Strindberg eller läsa upp och förklara utrikes- och inrikesnyheterna i en tidning. Ett annat exempel är att en elev med en viss koncentrationsdiagnos så som t.ex. ADHD kan inte ges samma krav på att kunna orka vara delaktig på samma sätt i skolan som övriga skolbarn. Dessa eleverna behöver andra anpassningar.

Värdegrunsarbetet handlar också om hur vi tränas på arbete med att lösa vardagskonflikter mellan varandra; att acceptera olikheter; att acceptera att vi tycker olika; etc. Hur vill du bli behandlad av andra? Hur vill du att andra i så fall ska behandla och bemöta dig? Vad har du för rättigheter? Vad har du för ansvar och skyldigheter?

På sajten sjalvhjalppavagen.se kan man som lärare och elev få massa tips och förklaringar på hur det är att vara elev med någon diagnos, men också hur andra i skolans värld förväntas bemöta dig med dessa typer av diagnoser. Här hittar du filmer och information om följande diagnoser:

 

Sök