Teknik

Broar och konstruktioner

Titta först på filmen om broar, konstrutioner och hållfasthet och jobba parallellt med frågorna här under filmen:

Frågor till filmen om broar:

Ditt namn: 

 1. Vilket skolämne handlar filmen om?
 • fysik
 • teknik
 • biologi
 • samhällskunskap
 1. För hur många år sedan började man bygga de första broarna som vi idag känner till?

      Svar: ___________________________ år sedan.

 

 1. Vilket land var först ut med att bygga broar?
 • Frankrike
 • Kazakstan 
 • Kenya
 • Italien
 • Kina
 1. Hur många broar från romarrikets tid finns kvar än idag?
 • inga alls
 • 2 broar
 • 1000 broar
 • 4730 broar
 1. Vad heter världens mest berömda/kända bro?
 • London bridge
 • Australian bridge
 • Tokyo Star bridge
 • Golden Gate bridge
 1. Skriv ner vad Sveriges längsta bro heter:

Svar: ___________________________________

 1. Vad kallas de två olika brokonstruktionerna på bron i fråga sex?
 • Valvbro och balkbro
 • Hängbro och balkbro
 • Snedkabelbro och balkbro
 • Valvbro och bågbro

Se filmen om broar och konstruktioner

Sök