Teknik

Broar och konstruktioner

Titta först på filmen om broar, konstrutioner och hållfasthet och jobba parallellt med frågorna här under filmen:

Frågor till filmen om broar:

Ditt namn: 

 1. Vilket skolämne handlar filmen om?
 • fysik
 • teknik
 • biologi
 • samhällskunskap
 1. För hur många år sedan började man bygga de första broarna som vi idag känner till?

      Svar: ___________________________ år sedan.

 

 1. Vilket land var först ut med att bygga broar?
 • Frankrike
 • Kazakstan 
 • Kenya
 • Italien
 • Kina
 1. Hur många broar från romarrikets tid finns kvar än idag?
 • inga alls
 • 2 broar
 • 1000 broar
 • 4730 broar
 1. Vad heter världens mest berömda/kända bro?
 • London bridge
 • Australian bridge
 • Tokyo Star bridge
 • Golden Gate bridge
 1. Skriv ner vad Sveriges längsta bro heter:

Svar: ___________________________________

 1. Vad kallas de två olika brokonstruktionerna på bron i fråga sex?
 • Valvbro och balkbro
 • Hängbro och balkbro
 • Snedkabelbro och balkbro
 • Valvbro och bågbro

Se filmen om broar och konstruktioner

Sök

Tips på bra Internetsidor att besöka i bild

BILDFÖRSTORING
Många gånger kan det vara bra att förstora upp en bild på som skalas och kan skrivas ut på flera A4-sidor och sättas upp på väggen. Rasterbator är en gratis tjänst som kan förstora upp exempelvis ditt familjefotografi så pass mycket att du kan ha bilden uppförstorad på en hel vägg hemma.

Testa tjänsten här: Rasterbator.net 
Betyg: 5s