Kapitel 1

  1. 1. Vem hittar du på bilden på sidan 6 i boken?
  2. 2. Vad finns det för saker i farfars verkstad?
  3. 3. Vem är det som är "Tigern"?
  4. 4. Orden MANICK och BÖKA finns i texten på kapitel 1. Förklara vad de båda orden MANICK och BÖKA betyder.
  5. 5. Vad var det märkliga med farfars TV-apparat?
  6. 6. Vad brukade pojkens pappa jaga?
  7. 7. Vem var det som behövde hjälp i TV-apparaten som pojken och hans farfar såg.
  8. 8. Varför kunde inte pojken och hans farfar hjälpa den som behövde hjälp i TV-apparaten? 

Sök