Matematik

Skolämnet matematik för åk 4-6

Sidor inom matematik

 

Problemlösning och metodvalsövningar i geometri.
Länk finns här.

Årskurs 4

Adobe Spark Page

Prov - Praktiskt prov - area omkrets - kvadrat o rektangel

I detta praktiska moment skall eleven med hjälp av lärarens instruktion rita upp en:

a) kvadrat
b rektangel

...med given längd och bredd, 5x5 cm resp 7x3 cm.

Eleven skall även räkna ut omkretsen på figurerna ovan och arean.

Stor vikt sätts vid rätt enhet; hur eleven använder linjal och hur god procedurförmåga eleven visar.

Mål/Förmågor

Matematik - Årskurs 4-6

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Eleven behöver utveckla vidare sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapskrav

Matematik - Årskurs 4-6

E-nivå C-nivå A-nivå
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

 Hur säker är du på multiplikation?

Gå in och rösta på www.menti.com (ange röstningskoden 40 28 52)

Sök

Länkar till tallinjer

Här är en bra tallinje online (kräver FLASH) som man dessutom kan rita och ändra talvärden på.
TILL TALLINJEN

Öva mer multiplikation

Fyra-i-rad-multiplikation

På Skolplus hemsida finns det multiplikation att öva med 1:ans till 10:ans multiplikationstabell. Här spelar du fyra-i-rad. 
Till spelet >>

Tips på bra Internetsidor att besöka i bild

BILDFÖRSTORING
Många gånger kan det vara bra att förstora upp en bild på som skalas och kan skrivas ut på flera A4-sidor och sättas upp på väggen. Rasterbator är en gratis tjänst som kan förstora upp exempelvis ditt familjefotografi så pass mycket att du kan ha bilden uppförstorad på en hel vägg hemma.

Testa tjänsten här: Rasterbator.net 
Betyg: 5s