Biologi

Skolämnet biologi för mellanstadiet

Bok om växthusgaserna

https://www.dropbox.com/s/h2fgskvqjnl1wlg/Namnl%C3%B6st%206.pdf?dl=0

 

Vattnets rening

Mål och syfte

Målet och syftet med vattnets rening är att kunna känna till och förklara vad som menas med följande saker:

 • vattnets rening.
 • vart vattnet i kranen kommer från.
 • vart avloppsvattnet tar vägen.
 • vad skillnaden mellan vattenverk och reningsverk är.
 • vad vattentorn används till.
 • berätta och rita upp vattnets kretslopp (stora kretsloppet och lilla kretsloppet).
 • vad begreppsorden under filmklippet betyder och kunna förklara dem.

 

Begreppsord som du måste kunna förklara och redogöra för:

 1. avrinning
 2. kondensering
 3. molnbildning
 4. avdunstning (evaporisation)
 5. grundvatten
 6. sötvatten
 7. saltvatten
 8. ytvatten

 

Växter, svamp och skog i SverigeBIOLOGI - SKOGEN

 

Faktafrågor till faktabladen nedan om Östersjön och Öresund (från naturskyddsföreningen). Klicka här för att ladda ner faktafrågorna >>

Sök

Läs den digitala boken om Östersjöns vanligaste växter och djur

Svenska naturskyddsföreningen har på sin hemsida massa trevligt material. Ett av dessa är just PDF-boken om Östersjöns vanligaste växter och djur i havet. Lagom och bra läsning för grundskolan!

Länk till boken finns här >>