Biologi

Skolämnet biologi för mellanstadiet

Mina sidor om biologi

Bok om växthusgaserna

https://www.dropbox.com/s/h2fgskvqjnl1wlg/Namnl%C3%B6st%206.pdf?dl=0

 

Vattnets rening

Mål och syfte

Målet och syftet med vattnets rening är att kunna känna till och förklara vad som menas med följande saker:

 • vattnets rening.
 • vart vattnet i kranen kommer från.
 • vart avloppsvattnet tar vägen.
 • vad skillnaden mellan vattenverk och reningsverk är.
 • vad vattentorn används till.
 • berätta och rita upp vattnets kretslopp (stora kretsloppet och lilla kretsloppet).
 • vad begreppsorden under filmklippet betyder och kunna förklara dem.

 

Begreppsord som du måste kunna förklara och redogöra för:

 1. avrinning
 2. kondensering
 3. molnbildning
 4. avdunstning (evaporisation)
 5. grundvatten
 6. sötvatten
 7. saltvatten
 8. ytvatten

 

Växter, svamp och skog i SverigeBIOLOGI - SKOGEN

 

Faktafrågor till faktabladen nedan om Östersjön och Öresund (från naturskyddsföreningen). Klicka här för att ladda ner faktafrågorna >>

Sök

Läs den digitala boken om Östersjöns vanligaste växter och djur

Svenska naturskyddsföreningen har på sin hemsida massa trevligt material. Ett av dessa är just PDF-boken om Östersjöns vanligaste växter och djur i havet. Lagom och bra läsning för grundskolan!

Länk till boken finns här >>

Tips på bra Internetsidor att besöka i bild

BILDFÖRSTORING
Många gånger kan det vara bra att förstora upp en bild på som skalas och kan skrivas ut på flera A4-sidor och sättas upp på väggen. Rasterbator är en gratis tjänst som kan förstora upp exempelvis ditt familjefotografi så pass mycket att du kan ha bilden uppförstorad på en hel vägg hemma.

Testa tjänsten här: Rasterbator.net 
Betyg: 5s