Biologi

Skolämnet biologi för mellanstadiet

Vattnets rening

Mål och syfte

Målet och syftet med vattnets rening är att kunna känna till och förklara vad som menas med följande saker:

 • vattnets rening.
 • vart vattnet i kranen kommer från.
 • vart avloppsvattnet tar vägen.
 • vad skillnaden mellan vattenverk och reningsverk är.
 • vad vattentorn används till.
 • berätta och rita upp vattnets kretslopp (stora kretsloppet och lilla kretsloppet).
 • vad begreppsorden under filmklippet betyder och kunna förklara dem.

 

Begreppsord som du måste kunna förklara och redogöra för:

 1. avrinning
 2. kondensering
 3. molnbildning
 4. avdunstning (evaporisation)
 5. grundvatten
 6. sötvatten
 7. saltvatten
 8. ytvatten

 

Växter, svamp och skog i SverigeBIOLOGI - SKOGEN

TACK FÖR ATT DU BESÖKT SIDORNA SJÖVALL.info. VI SES IGEN!

Sök

Du kan lämna in din e-text här

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}