Klassråd och demokrati

Klassråd

Den 31 aug 2017

1. Önskemål om bollar till killerboll och basket.
2. Det är svårt att spela King Out vid nuvarande rutor. Önskemål om att göra nya rutor längre bort.
3. Killerbollsgrinden mot gungorna är så liten och sönder att den kommer över hela tiden och behöver göras om. Önskemål om att göra som den andre.
4. Kasebana önskas på lekplatsen.
5. Brickor till matsalen så att det inte blir kladdigt på bordet. 
6. Femmorna skyller på fyrorna i matsalen över att borden är smutsiga.
7. Studsmattor hade varit trevligt att få på skolgården och gärna med mjukt underlag om man ramlar. T.ex. så som de som finns vid lekplatsen inne på teaterparken.
8. Klassen upplever sig stressad i matsalen. Den önskar äta tidigare och något längre.
9. Ljudplattor i klassrummet vore bra. Tips: det finns ljudplattor som piper ifall ljudnivån är för hög.
10. Julfest på hela skolan tillsammans...
11. Önskemål om att ta bort 'stocken'.