Klassrådsprotokoll, 4A

Den 17 jan 2018
Sekreterare: Amelia
Ordförande: Elisa

1. Disskussion kring klasspengar/försäljning i klassen till att tjäna pengar inför årskurs 6. En i klassen föreslog att köpa kakor billigt och sedan sälja dem lite dyrare för att tjäna pengar på mellanskillnaden.

2. En i klassen tyckte att det var orättvist kring dansen på skoldiscot. Det påstås nämligen att vissa 'mutat' andra för att vinna dansen. Reglerna måste göras om yttrar personen i klassen, annars anser hon att tävlingen bör avskaffas eftersom det ska vara en rolig sak, inget annat. Många i klassen kunde berätta om liknande incidenter och orättvisor, vilket inte är ok och bör genast stoppas. Därför skall elevrådsrepresentanterna i klassen ta upp detta på nästa elevrådsmöte den 25 januari kl 08.05. Även andra saker kring skoldiscot diskuterades så som: önskemål om att det skall hållas på en fredag kväll istället för på torsdagar eftersom man då är trött när man kommer till skolan på fredagen; önskemål om att discot skall vara gratis att komma in på är också viktigt så att alla kan komma och delta.

3. En elev i klassen öppnade en fråga om skolgårdsmiljön som hon tycker är understimulerande. Hon önskar att det finns annat att göra än bara fotboll och vissa organiserade aktiviteter. Önskemål: att tjejer och killar ibland spelar separat i 4A och 4B någon gång. Många av tjejerna känner nämligen att de vill spela, men inte spelar på grund av att de skall få skäll eller svordomar från andra om de skulle spela dåligt. Önskemål 2: att de som svär/blir arga på plan åker ut med nolltollerans.

TACK FÖR ATT DU BESÖKT SIDORNA SJÖVALL.info. VI SES IGEN!

Nyaste elevartiklarna

  • Upptäckarna

    Alexsandro Volta uppfan det första electriska batteriet han batteri heter Voltas stapel,han gjorde ochså en elektrofån Intresant!!!! luigi galvani e uppfinnaren av elktrisiteten,han...

  • Samernas national dag

    Det år samernas national dag 6 februari. Samernas flaga e blå röd grön gul. Samerna är ursprungsfolk. 80000-100000 folk finns i Sverige. Jojk betyder en slaks samisk sång. Mioritet...

  • Fakta om björnar

    Ålder Björnar lever ungefär 20 år. Föda Björnar äter fjällväxter, bär av många slag, myror, humlor, getingar och andra insekter smågnagare och fiskar. Äter även döda djur. Kan ibland...

Sök

Du kan lämna in din e-text här

{{ formitem.title }}

{{ message | trans }}
{{ error | trans }}
{{{ thankyou }}}