Till Salim

https://cl.ly/1v220j2R2t15 https://cl.ly/2e0W3n0o0a0X/download/division%20matte%204-6.pdf https://cl.ly/3N0o1t3z3a1Z/download/salimVOLYMVIKT.pdfFortsätt läsa …

Vikarien

Diskussionsfrågor till filmen vikarien för elever Läs igenom frågorna innan ni tittar på filmen. Du skall kunna besvara dem skriftligen efter filmen och ni lämnar in frågorna enskilt eller i grupp (max 2 st). Filmen[…]Fortsätt läsa …