Matematiksidor

Matematiksidor för er i fyran att träna på både i skolan, men även hemma – gärna varje dag. Glöm inte att repetition är viktigt!

 

TIDKlockan, digital tid

Svårighetsnivå: 1
Tips:
 klockan är jättenyttigt och livsviktigt att kunna i alla möjliga situationer i livet. Träna, öva och öva lite till så att du verkligen kan den.

 

ADDITION: Additionsövningar, hundratal och tiotal

Svårighetsnivå: 1
Tips: känns dessa övningar svåra? Testa dessa istället.

SUBTRAKTION: Subtraktionsövningar, upp till 1000

Svårighetsnivå: 2
Tips: om dessa övningar känns svåra kan du alltid ta dessa lite enklare uppgifter först eller ställa upp dem och räkna ut på ett papper först.

 

MULTIPLIKATIONMultiplikation med tabellerna 1, 2, 3, 4, 5 och 10

Svårighetsnivå: 1
Tips: träna gärna multiplikationstabellerna varje dag i några veckors tid så kan du de flesta multiplikationer utan större problem.

 

MULTIPLIKATIONMultiplikation 0-10

Svårighetsnivå: 2
Tips: träna gärna multiplikationstabellerna varje dag i några veckors tid så kan du de flesta multiplikationer utan större problem.

DIVISIONDivisionsövningar

Svårighetsnivå: 2
Tips: känns det svårt med divisionsövningarna så är det viktigt att du först och främst tränar på multiplikationstabellen.

 

GEOMETRIGeometriövningar

Svårighetsnivå: 1
Tips: glöm inte att sätta ut rätt enhet när det gäller att räkna ut area, nämligen kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratmeter och så vidare…

 

KLURINGARKluringar (svåra) med blandade uppgifter från NOMP

Svårighetsnivå: 3
Tips: ha med papper och penna för att lösa dessa uppgifter.

 

VIKT OCH ENHETER: gram och hektogram

Svårighetsgrad: 2
Tänk på att:

1000 g = 1 kg (kilogram)
100 g = 1 hg (hektogram)
10 hg = 1 kg (kilogram)
100 g = 0,1 kg (kilogram)

 

LÄNGD OCH ENHETER: längd och decimaler

Svårighetsgrad: 2
Tänk på att:

10 dm (decimeter) = 1 m (meter)
1 dm = 0,1 m
100 cm (centimeter) = 1 m
1000 mm (millimeter) = 1 meter

FÖR NYANLÄNDA

Övningarna med geometriövningar, enheter med längd och vikt, addition, subtraktion, multiplikation och division krävs inga eller mycket ringa språkkunskaper.