Om sjövall.info

Sjövall.info är ett domännamn som ägs av David Lancelot Sjövall. David är legitimerad lärare och utbildad inom matematik, fysik, biologi, kemi, teknik samt montessoripedagogik sedan många år tillbaka och bosatt i Skåne. På dessa sidor bloggas det om nya rön och tankar inom undervisning och skola, men delar av sidorna ägnas även åt eleverna och deras så kallade "elevsidor" på sjövall.info. 

Stor vikt läggs vid att faktat på sidorna skall bygga på pålitliga källor och uppdaterad forskning.